Actueel


Advies onafhankelijke cliëntondersteuning

De GCR en de GASD ontvingen in de loop van 2018 signalen van hulpvragers en belangenbehartigende organisaties dat in Gouda de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) nog niet functioneert zoals de bedoeling is. De GCR heeft daarop samen met de GASD nader gesprekken gevoerd met organisaties en cliënten. In november 2018 hebben de GCR en de GASD Burgemeester en Wethouders geadviseerd om een Goudse visie te ontwikkelen op Onafhankelijke Cliënten Ondersteuning (OCO) en om samen met ervaringsdeskundigen en met de organisaties die in Gouda OCO kunnen aanbieden een “Gouds model” te ontwikkelen voor de vormgeving van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Van groot belang zijn daarbij: onafhankelijkheid zowel van aanbieders als van de gemeente en beschikbaarheid voor het hele spectrum van kwetsbare groepen.

Het advies vindt u op de webpagina Adviezen

Advies Rotterdampas

De GCR ontving in 2018 signalen dat het activiteitenaanbod van de Rotterdampas onvoldoende voorziet in de noden en wensen van voormalige gebruikers van de Geld Terug Regeling (GTR). De GCR adviseerde Burgemeester en Wethouders om een beter passend aanbod te ontwikkelen en de mogelijkheden van de pas uit te breiden voor ouderen en chronisch zieken met een laag inkomen.

Het advies is in te zien op de webpagina Adviezen