Afscheid voorzitter

Na 3 ½ jaar als voorzitter van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad nam Anke Huisman-Mak op 21 februari 2019 afscheid. In de afgelopen jaren wist zij beide raden op te bouwen tot twee stevige en waardevolle raden die het college van Gouda op tal van onderwerpen binnen (en deels ook op de rand van) het sociale domein advies hebben gegeven. Zij had een duidelijke visie op de functie van beide raden. Bij de adviesvorming betrokken de raden vaak veel partijen en organisaties uit de stad, wat bijdroeg aan een beter en breder gedragen beleid van de gemeente Gouda.