Eerstkomende vergadering

De openbare vergaderingen van de GCR zijn vanwege de maatregelen rond de corona-pandemie voorlopig opgeschort. De GCR vergadert sinds april 2020 maandelijks via een web-vergadering (video vergadering).