Nieuwe voorzitter GCR en GASD

De heer Ton de Korte is de nieuwe voorzitter van de Goudse Cliëntenraad en de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD). Hij volgt mevrouw Huisman-Mak op die de afgelopen drie jaren beide raden heeft geleid. Burgemeester en Wethouders van Gouda hebben de heer De Korte met ingang van 15 april 2019 in deze functie benoemd.

De heer De Korte heeft in diverse werkkringen veel kennis opgedaan over de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Hij heeft onder andere sociale partners – vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg en bij de overheid- geadviseerd over zaken die het sociale domein betreffen.

De heer De Korte wil met de GCR en de GASD nauwlettend volgen of de burgers van Gouda die een beroep doen op ondersteuning door de gemeente een passend aanbod krijgen. Vragen die daarbij van belang zijn: ’Komt de samenwerking tussen mensen en organisaties op lokaal niveau voldoende tot stand?’ ‘Lukt het om goed samen te werken met omliggende regio’s?  ‘Zijn we in staat om vraagstukken op verschillende terreinen – wonen, werken, gezondheid, onderwijs, schulden – in samenhang efficiënt op te pakken?