Opnemen klantgesprekken sociale dienst

De GCR heeft in november 2019 een advies uitgebracht over het opnemen
van gesprekken met cliënten van de sociale dienst. Video opnamen van
gesprekken kunnen bijdragen aan de bevordering van de dienstverlening
van de gemeente Gouda aan cliënten van de sociale dienst. In de
gemeente Zoetermeer wordt geëxperimenteerd met deze methode.

Het advies en de reactie van de gemeente op dit GCR-advies vindt u op
de webpagina Adviezen.