Uitgebrachte adviezen

In september is een advies uitgebracht over scholieren in het voortgezet onderwijs die ouder zijn dan 18 jaar. Zij hebben geen recht meer op het Kindpakket van de gemeente en kunnen daardoor geen aanspraak meer maken op vergoeding van schoolkosten.
De GCR stuurde B&W van Gouda een brief over het meldpunt ‘vermoeden van zorgfraude’.  De GCR heeft zich geërgerd aan de tendentieuze toon in de berichtgeving over het meldpunt. Het zet de PGB-regeling en de mensen die daarvan gebruik maken in een negatief daglicht.

Details kunt u lezen op de webpagina Adviezen