Actueel


Openbare vergaderingen van de GCR in 2022

De openbare vergaderingen van de GCR zijn zolang de maatregelen rond de corona-pandemie voortduren, opgeschort. De GCR vergadert sinds april 2020 maandelijks via een web-vergadering (video vergadering). De GCR vergadert in 2022 op de volgende donderdagen (10:30 – 12:30 uur):

27 januari, 24 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 23 juni en 14 juli. In augustus vergadert de GCR niet. 22 september, 20 oktober,
17 november en 15 december.

Wilt u als toehoorder meeluisteren, meldt dit dan uiterlijk 2 dagen voor de vergadering via info@goudseclientenraad.nl