Actueel


Openbare vergaderingen van de GCR in 2024

De openbare vergaderingen van de GCR zijn in 2024 gepland op de volgende donderdagen (10:30 – 12:30 uur):

25 januari, 29 februari, 21 maart, 25 april, 23 mei, 4 juli. In juni en augustus vergadert de GCR niet.  26 september,  24 oktober,
21 november en 12 december.

Wilt u als toehoorder de vergadering bijwonen, meldt dit dan uiterlijk 2 dagen voor de vergadering via info@goudseclientenraad.nl