Wie zijn wij?

Goudse Cliëntenraad 2019 (GCR)
De heer T. (Ton) de Korte, voorzitter

Mevrouw C. (Carla) Weller, vicevoorzitter

De heer A.G.M. (Adriaan) Horrevorts, secretaris

De heer  J.F. (Jon) van Langeveld, penningmeester

Mevrouw D. (Dymphna) Bazen

Mevrouw C. (Cora) Boxma

Mevrouw L. (Liliane) Plesca

De heer G.M.G. (Guido) Prinsenberg

Mevrouw P. (Paula) de Waal

De heer  P.  (Paul ) Wiltenburg

Mevrouw C. (Colette) van der Wees

Samenstelling van de GCR per 20 januari 2020

Sociaal Domein

Participatiewet en Wmo

Jeugdwet en participatiewet

Jeugdwet en participatiewet

Participatiewet en Wmo

Jeugdwet en participatiewet

Participatiewet

Jeugdwet en participatiewet

Participatiewet en Wmo

Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Participatiewet en Wmo