Wie zijn wij?

Goudse Cliëntenraad 2019 (GCR)
De heer T. (Ton) de Korte, voorzitter

Mevrouw C. (Carla) Weller, vicevoorzitter

De heer A.G.M. (Adriaan) Horrevorts, secretaris

De heer  J.F. (Jon) van Langeveld, penningmeester

Mevrouw D. (Dymphna) Bazen

Mevrouw C. (Cora) Boxma

Mevrouw A. (Aleida) Huisman

Mevrouw L. (Lucia) Liefaart

Mevrouw Y. (Yvonne) Muijs

De heer G.M.G. (Guido) Prinsenberg

Mevrouw P. (Paula) de Waal

De heer  P.  (Paul ) Wiltenburg

Mevrouw C. (Colette) van der Wees

Samenstelling van de GCR per 1 juli 2021

Sociaal Domein

Participatiewet en Wmo

Jeugdwet en Participatiewet

Jeugdwet en Participatiewet

Participatiewet en Wmo

Jeugdwet en Participatiewet

Participatiewet en Inburgering

Wmo (PGB) en Jeugdwet

Jeugdwet en Wmo

Jeugdwet en Participatiewet

Participatiewet en Wmo

Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Participatiewet en Wmo