Wie zijn wij?

 

Goudse Cliëntenraad, juni 2022

 

De heer T. (Ton) de Korte, voorzitter

Mevrouw C. (Carla) Weller, vicevoorzitter

De heer A.G.M. (Adriaan) Horrevorts, secretaris

Mevrouw L. (Lucia) Liefaart, penningmeester

De heer  J.F. (Jon) van Langeveld

Mevrouw C. (Cora) Boxma

Mevrouw A. (Aleida) Huisman

Mevrouw C. (Colette) van der Wees

Mevrouw Y. (Yvonne) Muijs

De heer G.M.G. (Guido) Prinsenberg

Mevrouw P. (Paula) de Waal

De heer  P.  (Paul ) Wiltenburg

Mevrouw A. (Anouk) van der Vijgh

Mevrouw A. (Arjola) Ketting

 

Sociaal Domein

Participatiewet en Wmo

Jeugdwet en Participatiewet

Wmo (PGB) en Jeugdwet

Jeugdwet en Participatiewet

Jeugdwet en Participatiewet

Participatiewet en Inburgering

Participatiewet en Wmo

Jeugdwet en Wmo

Jeugdwet en Participatiewet

Participatiewet en Wmo

Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

 

 

Samenstelling van de GCR per 1 juli 2023