Wie zijn wij?

 

Goudse Cliëntenraad, juni 2022

 

 

De heer T. (Ton) de Korte, voorzitter

Mevrouw L. (Lucia) Liefaart, secretaris

Mevrouw A. (Aleida) Huisman, penningmeester

Mevrouw Y. (Yvonne) Muijs

De heer G.M.G. (Guido) Prinsenberg

De heer  P.  (Paul ) Wiltenburg, vicevoorzitter

Mevrouw A. (Anouk) van der Vijgh

Mevrouw A. (Arjola) Ketting

De heer L. (Lucas) Vervoort

De heer P. (Peter) Boxma

Sociaal Domein

Wmo (PGB) en Jeugdwet

Participatiewet en Inburgering

Jeugdwet en Wmo

Jeugdwet en Participatiewet

Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Participatiewet, Wmo, PGB

Wmo en Jeugdwet

Samenstelling van de GCR per 1 januari 2024