Adviezen

Adviesvraag

De GCR geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Daarnaast geeft GCR via de GASD advies over voorgenomen beleid. De GCR krijgt voor het uitbrengen van adviezen voldoende tijd, zodat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit dat het College neemt over beleid en uitvoering.

Adviezen 2020

Onderwerp Datum

Advies openbare toiletten

7/05/2020

Advies maltijdverzorging

7/04/2020

Ontheffing verkeersregels (RVV) voor mensen met een mobiliteitsbeperking

30/03/2020

Briefadvies Groene Hart Hopper en Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden

26/03/2020

Adviezen 2019

Onderwerp Datum

Opnemen gesprekken

22/11/2019

Collectieve ziektekostenverzekering gemeente Gouda

22/11/2019

Adviezen 2018

Onderwerp Datum

Onafhankelijke Cliƫnt Ondersteuning

26/11/2018

Rotterdam pas

26/11/2018

Jeugdmatch

28/06/2018

Adviezen 2017

Onderwerp Datum

Advies aanbesteding CVV

12/12/2017

Ongevraagd advies Herindicatie bij wisseling aanbieder

12/12/2017

Ongevraagd advies Bijzondere Bijstand

17/11/2017

Regeling Maatschappelijke Ondersteuning, Limitatieve lijst en Parameters eigen bijdrage

30/10/2017

Ongevraagd advies uitvoering huisvestingsverordening

31/08/2017

Advies conceptbrief over de nieuwe richtlijnen van de Huisvestingsverordening

4/07/2017

Adviezen 2016

Onderwerp Datum

Hulp bij het huishouden

18/07/2016

Visietraject breed doelgroepenvervoer in Midden-Holland eventueel gevolgd door aanbestedingstraject en implementatie

1/06/2016

Transformatieagenda

12/03/2016

Parkeren voor gehandicapten in Gouda

12/03/2016

Armoedebeleid

3/03/2016