Vergaderingen

Bijwonen en inspreken

Elke inwoner van Gouda en elke Goudse organisatie heeft het recht om in te spreken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen op het sociaal domein. Heeft u belangstelling om een vergadering bij te wonen?

Voor het inspreekrecht gelden spelregels: u meldt zich uiterlijk twee dagen vóór de vergadering aan bij de secretaris. U stuurt hiervoor een mail naar de secretaris van de GCR. Adres: info@goudseclientenraad.nl.

U vermeldt in uw mail uw naam, eventuele organisatie en het onderwerp waarover u in wilt spreken.

Vergaderdata in 2020

De GCR vergadert een keer per maand op een donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 (met uitzondering van de maand augustus).

Datum Agenda Verslag
16 januari 2020 20200116 GCR-agenda 20191219 vastgesteld verslag GCR
20 februari 2020 20200220 GCR-agenda 20200116 vastgesteld verslag GCR
12 maart 2020 20200312 GCR-agenda 20200220 Vastgesteld verslag GCR
9 april 2020
7 mei 2020
18 juni 2020
16 juli 2020
17 september 2020
15 oktober 2020
19 november 2020
17 december 2010

Vergaderingen in 2019

Datum Agenda Verslag
10 januari 2019 20190110 GCR-agenda 20190110 vastgesteld verslag GCR
14 februari 2019 20190214 GCR-agenda 20190214 vastgesteld verslag GCR
28 maart 2019 20190328 GCR-agenda 20190328 vastgesteld verslag GCR
9 mei 2019 20190509 GCR-agenda 20190509 vastgesteld verslag GCR
13 juni 2019 20190613 GCR-agenda 20190613 vastgesteld verslag GCR
18 juli 2019 20190718 GCR-agenda 20190718 vastgesteld verslag GCR
5 september 2019 20190905 GCR-agenda 20190905 vastgesteld verslag GCR
17 oktober 2019 20191017 GCR-agenda 20191017 vastgesteld verslag GCR
21 november 2019 20191121 GCR-agenda 20191121 vastgesteld verslag GCR
19 december 2019 20191219 GCR-agenda 20191219 vastgesteld verslag GCR