Advies Goudse (wijk)eethuizen
Adviesdatum: 17/12/2021

Samenvatting:

De Goudse Cliëntenraad (GCR) ontving in 2020 signalen vanuit ouderenorganisaties dat het aanbod van (warme) maaltijden in de gemeente Gouda niet goed bekend is bij ouderen. De GCR heeft in 2020 onderzocht welke maaltijdaanbieders in de gemeente Gouda actief zijn. Het doel van het onderzoek was:

  • een overzicht krijgen van aanbieders die in Gouda gezonde verse warme maaltijden aanbieden aan mensen die daar vrijwel dagelijks van afhankelijk zijn;
  • een overzicht krijgen van aanbieders die naast het aanbieden van een maaltijd ook samenhang in de wijk, buurt of tussen groepen van bewoners willen bevorderen.

De Goudse Cliëntenraad denkt dat nu – en zeker in de toekomst – veel mensen dagelijks afhankelijk zullen zijn van hulp bij de warme maaltijdvoorziening.

In  het overzicht zijn daarom (vrijwel) alleen aanbieders opgenomen, die zich specifiek richten op mensen die dagelijks gebruik (moeten) maken van warme maaltijden.

De GCR adviseert de gemeente om de vele initiatieven die in Gouda ondernomen worden op het gebied van maaltijdverstrekking te  stroomlijnen en actueel te houden o.a. via de Goudawijzer.nl

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Samenvatting resultaten inventarisatie maaltijdaanbieders Gouda Eindrapport (1)

Samenvatting inventarisatie-onderzoek maaltijdaanbieders Gouda

Terug