Advies openbare toiletten
Adviesdatum: 7/05/2020

Samenvatting:

De gemeente Gouda baseert haar toilettenbeleid op informatie uit de ‘HogeNood app’ . De gegevens in deze app blijken echter niet te kloppen. De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) heeft in januari en februari 2020 de informatie in de ‘HogeNood app’ over rolstoeltoegankelijke toiletten gecontroleerd op bruikbaarheid en juistheid door middel van een quick scan. De uitslag van dit onderzoek laat zien dat de toegankelijkheidsinformatie over de toiletten voor een groot deel niet klopt. De conclusie van het onderzoek van de GAB is: Gouda heeft te weinig rolstoeltoegankelijke toiletten in winkelcentra en drukke voetgangersgebieden.
De GCR doet in dit advies de gemeente enkele suggesties om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en de informatievoorziening te verbeteren.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Raadsmemo toiletten
Bijlage 2 quick scan openbare toitellen
Reactie gemeente inzake advies openbare toiletten in Gouda - juni 2020

Bijlagen bij het advies openbare toiletten

Terug