Brief inzake het meldpunt ‘vermoeden zorgfraude’
Adviesdatum: 30/09/2020

Samenvatting:

In de regionale bladen zijn in de afgelopen weken berichten verschenen dat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Gouda een nieuw digitaal meldpunt “vermoeden zorgfraude” hebben gestart. In deze berichtgeving wordt
veelvuldig het voorbeeld van de bewust frauderende PGB-houder opgevoerd. Bijvoorbeeld: “Een budget om zorg mee in te kopen (pgb) met als doel lekker op vakantie te kunnen” is de openingszin van het artikel in AD (editie Gouda), 5.09.2020. De Goudse Post van 9
september noemt het meldpunt een “kliklijn” zorgfraude.

De GCR schrijft in de brief aan B&W van Gouda, dat organisaties die doelbewust misbruik maken van zorgbudgetten streng moeten worden aangepakt. Individuele budgethouders op dezelfde manier aan fraudeopsporing te onderwerpen als frauderende
organisaties, stuit de GCR tegen de borst.
Hierdoor worden budgethouders weggezet als fraudeurs en profiteurs, en wordt het PGB in een negatief daglicht gesteld, terwijl het PGB voor veel mensen een onmisbaar instrument is om zo onafhankelijk mogelijk en op eigen wijze te leven zoals ieder ander.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
27.08.2020. PGB meldpunt zorgfraude


Terug