Brief tegemoetkoming energielasten mensen met een beperking en chronisch zieken
Adviesdatum: 10/01/2023

Samenvatting:

Op 8 december 2022 is er een brandbrief geschreven aan de leden van de Staten Generaal door een groot aantal belangenverenigingen van mensen met een beperking en chronisch zieken. Deze brief bevat een pleidooi voor een voorziening voor de gestegen onvermijdbare- energielasten voor deze groepen. De reeds door de Rijksoverheid getroffen maatregelen, waaronder het energieplafond, bieden voor deze mensen onvoldoende soelaas.
De Goudse Cliëntenraad (GCR) richt zich met deze brief tot het college van B&W van Gouda met de vraag om te onderzoeken of er in de gemeente Gouda een oplossing voor de energielasten van deze groepen mensen gevonden kan worden.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Reactie GCR voorziening voor gestegen energielasten van mensen met een beperking en chronisch zieken (2)


Terug