Briefadvies Groene Hart Hopper en Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden
Adviesdatum: 26/03/2020

Samenvatting:

De gemeente heeft het contract met de Groene Hart Hopper (GHH) met een jaar verlengd. Met de vervoerder zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit van het vervoer te verbeteren. De GCR vindt het jammer dat zij deze ontwikkeling uit het AD moest vernemen. In september 2019 stuurde de GCR een brief aan de gemeente met klachten over de Groene Hart Hopper en vroeg de gemeente daarin maatregelen te nemen om de kwaliteit te verbeteren. De GCR vraagt in de brief of de gemeente Gouda wel voldoende zicht op de prestaties van de GHH en op de vele klachten die er binnenkomen. Leden van de GCR vernemen al sinds vele jaren met regelmaat dezelfde klachten over de GHH. De reactie van GHH en de gemeente Gouda is telkens weer dat er naar oplossingen wordt gezocht, dat men met elkaar in gesprek blijft en dat er verbeteracties gaande zijn, dat er kwaliteitseisen gesteld (gaan) worden. Maar tot op de dag van vandaag blijven die klachten voortduren.
Ook vraagt de GCR in de brief aandacht voor de herziene code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden, die per 1 juli 2020 in werking treedt.

Advies:
Bekijk Advies


Terug