Collectieve ziektekostenverzekering gemeente Gouda
Adviesdatum: 22/11/2019

Samenvatting:

De GCR heeft in november 2019 een advies uitgebracht over de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Gouda. Deze
verzekering helpt een groot aantal mensen aan een goede en betaalbare zieketekostenverzekering. In de loop der tijd zijn de vergoedingen echter veranderd.
In haar advies aan de gemeente geeft de GCR aan op welke wijze extra kosten (ten gevolge van wijziginen van polisvoorwaarden die in 2020 ingaan) voor collectief verzekerden kunnen worden teruggebracht.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Reactie B&W Advies ziektekostenverzekering 20200110150515

Reactie van Burgemeester en Wethouders op het GCR-advies Ziektekostenverzekering

Terug