Ontheffing verkeersregels (RVV) voor mensen met een mobiliteitsbeperking
Adviesdatum: 30/03/2020

Samenvatting:

Mensen met een mobiliteitsbeperking zijn soms genoodzaakt om gebruik te maken van wegen of paden waar rijden met een (aangepast) voertuig of fiets niet is toegestaan, zoals de Kleiweg tijdens winkeluren. De gemeente Gouda kan in dergelijke gevallen burgers een ontheffing voor verkeersregels verlenen (de zogenoemde RVV vergunning). Dit geldt met name voor mensen die zich lopend moeilijk kunnen verplaatsen, en voor wie de fiets nog een goed alternatief vervoermiddel is. Deze RVV-vergunningen worden voor een periode van ten hoogste één jaar uitgegeven. Hierdoor zijn mensen met een (blijvende) mobiliteitsbeperking verplicht om elk jaar opnieuw een vergunning aan te vragen. De GCR adviseert BenW om de aanvraag ontheffing-RVV af te stemmen op deze specifieke groep.

Advies:
Bekijk Advies


Terug