Uitbreiden Kindpakket naar scholieren van 18+ in het voortgezet onderwijs
Adviesdatum: 2/10/2020

Samenvatting:

De gemeente Gouda kent voor gezinnen met een laag inkomen het zogenaamde Kindpakket. In dit pakket zit onder andere een vergoeding voor schoolkosten voor kinderen in het voortgezet onderwijs. Deze vergoedingen zijn van toepassing op kinderen uit de doelgroep tot en met 17 jaar. Dat betekent dat kinderen uit de doelgroep die 18 jaar zijn geworden en vervolgonderwijs volgen (Voortgezet Onderwijs) geen aanspraak meer maken op deze tegemoetkomingen.

De GCR adviseert het College van B&W om de voorzieningen uit het Kindpakket van de gemeente Gouda ook van toepassing te verklaren op schoolgaande kinderen uit de doelgroep (gezinnen met een laag inkomen) die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zolang zij vervolgonderwijs (Voortgezet Onderwijs) volgen.

 

Advies:
Bekijk Advies


Terug