Buslijn 3

In het nieuwe verkeerscirculatieplan (VCP) wordt duidelijk dat sommige wijken in Gouda niet zijn aangesloten op het reguliere openbaar (bus)vervoer. Dat geldt met name voor de wijken Achterwillens, Middenwillens en de Slagenbuurt. Ook is het vreemd dat NS station Goude Goverwelle niet is aangesloten op een reguliere buslijn.
De GCR adviseert adviseert Burgemeester en Wethouders van Gouda om de hiervoor genoemde wijken beter bereikbaar te maken met regulier openbaar (bus)vervoer door een aantal haltes aan buslijn 3 toe te voegen.