Collectieve Ziektekostenverzekering gemeente Gouda

De GCR heeft in november 2019 een advies uitgebracht over de
collectieve Ziektekostenverzekering van de gemeente Gouda. Deze
verzekering, ondergebracht bij VGZ, helpt een groot aantal mensen aan
een goede en betaalbare ziektekostenverzekering. In de loop der tijd
zijn de vergoedingen echter veranderd. Zo komen sommige behandelingen
bij VGZ niet (meer) voor vergoeding in aanmerking of worden maar
gedeeltelijk vergoed. De GCR heeft geconstateerd dat er voor sommige
verzekerden goedkopere verzekeringen voor handen zijn (deze vergoeden
sommige behandelingen wel volledig).

In het kader van de armoedebestrijding is, aldus de GCR, een
kostenverhoging van de collectieve VGZ-polis niet te rechtvaardigen.
In haar advies aan de gemeente geeft de GCR aan op welke wijze deze
extra kosten voor collectief verzekerden kunnen worden teruggebracht.

Het advies en de reactie van de gemeente op dit GCR-advies vindt u op de webpagina Adviezen.