Openbare vergaderingen van de GCR in 2023

De openbare vergaderingen van de GCR zijn in 2023 gepland op de volgende donderdagen (10:30 – 12:30 uur):

26 januari, 23 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei, 29 juni. In juli en augustus vergadert de GCR niet. 28 september, 26 oktober,
23 november en 14 december.

Wilt u als toehoorder de vergadering bijwonen, meldt dit dan uiterlijk 2 dagen voor de vergadering via info@goudseclientenraad.nl