Advies aanbesteding doelgroepenvervoer 2020

Op 4 november 2020 heeft B&W van Gouda de GCR verzocht advies uit te brengen over de uitgangspunten voor het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer (RGV en CVV).

De GCR is van mening dat de mate waarin burgers met een beperking mee kunnen doen aan de samenleving sterk wordt bepaald door hun mobiliteit. Hoe kom ik bij vrienden en vriendinnen, mijn ouders, mijn kinderen of kleinkinderen, het theater, de bibliotheek, de sportclub of het zwembad? Om maar een paar gewone zaken te noemen. De kwaliteit en de uitvoering van het voor hen passende vervoer is daarbij een belangrijke bepalende factor. In zijn advies aan B&W over de uitgangspunten voor deze vorm van vervoer gaat de GCR hier met name op in. Ons advies treft u aan op de web-pagina adviezen.