Regionale aanbesteding hulpmiddelen (gevraagd advies)
Adviesdatum: 14/05/2021

Samenvatting:

In dit advies plaatst de GCR enkele kanttekeningen bij de voorgenomen nieuwe regionale aanbesteding van hulpmiddelen.OP basis van signalen die de GCR heeft ontvangen over de kwaliteit van de dienstverlening door hulpmiddelenleveranciers heeft de GCR verbeterpunten geformuleerd die betrekking hebben op:
Doorlooptijd van aanvragen;
De behoefte van de cliënt (deze centraal stellen);
Adviezen van ergotherapeuten en revalidatieartsen serieus nemen;
Hergebruik van hulpmiddelen;
Cliënt-ervaringsonderzoeken en verbetermaatregelen

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
IMG_20210407_0001
IMG_20210407_0002
IMG_20210407_0003

Adviesaanvraag

Terug