Armoedebeleid
Adviesdatum: 3/03/2016

Samenvatting:

Op 3 maart heeft GASD, op voorstel van de Goudse Cliëntenraad (GCR) een  ongevraagd pre-advies  over het armoedebeleid Dat wil zeggen: op dit moment vindt een herijking van het armoedebeleid in Gouda plaats en er ligt nog geen adviesvraag voor bij GASD en GCR. Het pre-advies omvat een aantal uitgangspunten voor het te herijken beleid voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

Advies:
Bekijk Advies


Terug