Ombuigingen in het sociaal domein
Adviesdatum: 22/10/2020

Samenvatting:

Vanwege de financiële overschrijdingen op de gemeentebegroting heeft het college van B en W de afgelopen maanden een aantal ombuigingsvoorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze ombuigingsvoorstellen hebben voor een deel betrekking op het sociaal domein. Het overleg hierover vindt plaats in de gemeenteraad. De Goudse Cliëntenraad heeft in zijn vergadering van 15 oktober jl. besloten  [gezien de belangen van de burgers waar de GCR voor staat], om een ongevraagd advies uit te brengen over de ombuigingsvoorstellen binnen het sociaal domein.

 

Advies:
Bekijk Advies


Terug