Advies maaltijdverzorging
Adviesdatum: 7/04/2020

Samenvatting:

De GCR adviseert het college om bij een aanvraag voor maaltijdverzorging van mensen met een levenslange en levensbrede beperking een grondig onderzoek te doen naar de behoefte en kenmerken van de aanvrager. In het advies benadrukt de GCR dat het totaalbeeld van de cliënt bepalend is voor de afweging welke voorziening past bij de behoefte van de cliënt. Het gaat in de Wmo 2015 immers om maatwerk; de oplossing dient passend te zijn voor de betreffende burger, en niet het gegeven dat er een algemene voorziening bestaat.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Bijlage 1 bij advies maaltijdverzorging
Bijlage 2 bij advies maaltijdverzorging
bijlage 3 test-maaltijdaanbieders
Reactie op advies GCR maaltijdverzorging 9 sept

Bijlagen bij advies maaltijdverzorging

Terug