Openbare vergaderingen van de GCR in 2021

De openbare vergaderingen van de GCR zijn vanwege de maatregelen rond de corona-pandemie voorlopig opgeschort. De GCR vergadert sinds april 2020 maandelijks via een web-vergadering (video vergadering). De GCR vergadert in 2021 op de volgende donderdagen.

21 januari   18 februari   18 maart   22 april   27 mei   24 juni   22 juli   augustus geen vergadering  23 september   28 oktober   25 november  16 december

Wilt u als toehoorder meeluisteren, meldt dit dan uiterlijk 2 dagen voor de vergadering via info@goudseclientenraad.nl