Eerstkomende vergadering van de GCR

De openbare vergaderingen van de GCR zijn vanwege de maatregelen rond de corona-pandemie voorlopig opgeschort. De GCR vergadert sinds april 2020 maandelijks via een web-vergadering (video vergadering). De volgende web-vergadering is op 19 november 2020. Wilt u als toehoorder meeluisteren, meldt dit dan uiterlijk 2 dagen van te voren via info@goudseclientenraad.nl