Advies openbare toiletten

De gemeente Gouda baseert haar toilettenbeleid op informatie uit de ‘HogeNood app’ . De gegevens in deze app blijken echter niet te kloppen. De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) heeft in januari en februari 2020 de informatie in de ‘HogeNood app’ over rolstoeltoegankelijke toiletten gecontroleerd op bruikbaarheid en juistheid door middel van een quick scan. De uitslag van dit onderzoek laat zien dat de toegankelijkheidsinformatie over de toiletten voor een groot deel niet klopt. De conclusie van het onderzoek van de GAB is: Gouda heeft te weinig rolstoeltoegankelijke toiletten in winkelcentra en drukke voetgangersgebieden.
De GCR doet in dit advies de gemeente enkele suggesties om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en de informatievoorziening over openbare toiletten te verbeteren. Het  advies is in te zien op de pagina adviezen op deze website.